กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อผิวสวย

ความจริงการสร้างความสวยให้แก่เรือนร่างของคุณด้วยวิธีง่ายๆ แบบไม่ต้องสูญเสียสิ้นเปลืองเงินทองไปเปล่าๆ กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิวสวยหน้าใส ไร้สิว ต่างๆ เป็นการลงทุนแบบไม่ต้องใช้เงินตรามากมายนั้นก็มี ขอเพียงแค่คุณรับประทานอาหารอย่างถูกต้องถูกสัดส่วน และอาหารนั้นๆ ต้องเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบทั้ง 5 หมู่ ด้วยเท่านั้น โดยแต่ละวันคุณก็ควรจะทานอาหารเหล่านั้นให้แตกต่างกัน และหมั่นดูแลน้ำหนักตัวด้วย เพราะในอาหารแต่ละชนิดจะประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ในปริมาณที่มากน้อยต่างกัน ไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีสารอาหารครบในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกินอาหารหลายๆ อย่าง หลายๆ ชนิด หรือครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการ

ถามว่า ทำไมต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพราะอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทำให้ผิวพรรณของคุณสวยงามสมบูรณ์มีน้ำมีนวล ไม่หยาบกร้านหม่นหมอง อาหารที่กินเข้าไปจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแก่อวัยวะต่างๆ ให้ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นปกติสม่ำเสมอ เรื่องอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างหนึ่ง

นอกจากนี้อาหารยังสามารถบ่งบอกอะไรได้อีกหลายอย่าง เช่น รูปร่าง ผิวพรรณ สุขภาพ บุคลิกภาพ นิสัยและสิ่งที่ลึกลงไปได้แก่ อารมณ์ สุขภาพจิต ความสำคัญของอาหารแต่ละชนิด มีความสำคัญเท่าๆ กัน และอาหารแต่ละอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน จึงจะเกิดผลดีต่อผู้รับประทานเข้าไป ความจำเป็นที่คนเรานั้นต้องกินอาหารหลายอย่างก็เพราะว่า อาหารที่คนเรารับประทานและกินเป็นประจำทุกวัน ต้องประกอบด้วยอาหารหลายประเภท อาทิ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อหมู ข้าว ผัก ผลไม้ คุณคงไมได้กินอาหารประเภทใด ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียว

ทั้งนี้จะกล่าวได้ว่า เพราะความจำเป็นทางธรรมชาติบังคับก็ได้ อาหารทุกประเภทที่ทุกคนกินเข้าไปในแต่ละวันนั้นไม่มีแม้แต่สักอย่างเดียวที่จะรวมสารอาหารที่ร่างกายต้องการไว้ครบถ้วนทุกอย่าง ถึงขนาดที่ถ้ากินอาหารนั้นแต่เพียงอย่างเดียว แล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ฉะนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกาย อาหารประจำวันจึงต้องประกอบด้วยอาหารหลายประเภท เพื่อจะได้สารอาหารที่ขาดในอาหารประเภทหนึ่งจากอาหารประเภทอื่นๆ และเมื่อรวมอาหารทั้งมื้อแล้วต้องได้สารอาหารครบทุกอย่างตามที่ร่างกายต้องการ

Leave a Reply

You might also likeclose